Sortiment

Smälttankar för choklad

Om du alltid vill ha flytande choklad tillgängligt rekommenderar vi en smältbehållare. De olika värmekretsarna i smältbehållarna stängs av separat av sensorer beroende på fyllnadsnivå. Detta förhindrar överhettning pga. för låg fyllning. Temperaturerna i tankarna, utloppsröret med avloppsledning och rörsystemet kan justeras individuellt. Behållaren kan enkelt rengöras. Tankens högkvalitativa isolering kombinerat med sensorerna som släcker värmekretsarna beroende på fyllnadsnivå, håller energikostnaderna på en minimumnivå.

Välj mellan 1 tank, 2 tankar eller med integrerad pump.

 

LCM 100 MS · 200 MS · 400 MS · 600 MS

Om du alltid vill ha flytande choklad tillgängligt rekommenderar vi chokladsmältbehållaren. De olika värmekretsarna i smältbehållarna stängs av separat av sensorer beroende på fyllnadsnivå. Detta förhindrar överhettning på grund av låg fyllning. Temperaturerna i tankarna, utloppsröret med avloppsledning och rörsystemet kan justeras individuellt. Chokladsmältbehållare kan enkelt rengöras. Tankens högkvalitativa isolering kombinerad med sensorerna som stänger av värmekretsarna beroende på fyllnadsnivå, håller energikostnaderna till ett minimum.

Drivningen för omröraren på modellerna LCM 100-600 MS finns under tanken. Därför skapas en stor öppning på smältbehållarens övre sida för att fylla i choklad.

Maskinhuset är tillverkat av rostfritt stål, bärbart på stabila hjul. Lång roterande omrörare som enkelt kan avlägsnas för rengöring.

Elektronisk temperaturkontroll för tanken med 1/10 ° C inställning.

 

Chokladsmältbehållare LCM 200 MD · 400 MD

Temperaturen i båda tankarna kan regleras individuellt.

De olika värmekretsarna slås av enligt sensorns fyllnadsnivå. Detta förhindrar överhettning på grund av låg fyllning. Behållarna rengörs enkelt. Högkvalitativ isolering av tankarna håller energikostnaderna till ett minimum.

Med LCM MD-modellerna finns drivningen för omröraren under tanken. Därför skapas en stor öppning på smältbehållarens övre sida för att fylla i choklad.

Maskinhuset är tillverkat av rostfritt stål, bärbart på stabila hjul. Lång roterande omrörare som kan avlägsnas för rengöring.

Elektronisk temperaturkontroll för tanken med 1/10 ° C inställning

Smälttank för choklad med integrerad pump för 100-600 kg choklad

Denna smältbehållare i LCM M-serien är utrustad med ett integrerat pumpsystem, genom vilket LCM-maskin typ AT och ATC kan fyllas helt automatiskt med flytande choklad. Den elektroniskt styrda pumpen går oberoende av omröraren och används endast vid behov.

Med LCM M-modellerna finns drivningen för omröraren under tanken. Därför skapas en stor öppning på smältbehållarens övre sida för att fylla i choklad.

Maskinhuset är tillverkat av rostfritt stål, bärbart på stabila hjul. Lång roterande omrörare som kan avlägsnas för rengöring.

Elektronisk temperaturkontroll för tanken med 1/10 ° C inställning.